תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית, יום הבחירות - פרוטוקולים מישיבת מטה יום הבחירות

11.09.1965 - 27.10.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות מטה יום הבחירות לגבי ארגון והיערכות
הסניפים ליום הבחירות.