תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - מתנדבים ליום הבחירות

07.10.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הסכמים וטפסי מתנדבים ליום הבחירות. רשימות שמות מתנדבים
וכתובותיהם.