תנועת החרות, הבחירות לכנסת החמישית - שידורי בחירות בקול ישראל

16.07.1961 - 12.08.1961

סימול התיק : ה 1 - 14/ 5/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תכנית השידורים של תנועת החרות בקול ישראל לקראת הבחירות.
תמלילי שידורי הבחירות.