תנועת החרות, תיק פעילי ההסברה במערכת הבחירות לכנסת הרביעית ולרשויות המקומיות

01.03.1959 - 03.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 14/ 4/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

ראשי פרקים להסברה בנושאים שונים.