תנועת החרות, הבחירות לכנסת השלישית - חומר הסברה

30.12.1954 - 26.07.1955

סימול התיק : ה 1 - 14/ 3/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חומר הסברה ותעמולה של תנועת החרות לקראת הבחירות לכנסת
השלישית. מצע לכנסת השלישית. ביקורת על ממשלת שרת ומפא"י.
חוזרים בנושא ארגון פעילות ההסברה והכנות לקראת הבחירות.
עובדות ותגובות - דפי מידע בנושא הבחירות להסתדרות הכללית,
מדיניות כלכלית, מדיניותנו בשטח המיסים, חוקה לעם, עליה
וקליטתה, התברואה, בעיות החינוך, מדיניות מוניציפלית, מדיניות
כלכלית, בשטח העבודה. בטאונים בהוצאת מחלקת ההסברה.
מצע תנועת החרות לבחירות לעיריית חיפה ורשימת המועמדים.
תדריך לפעילי התנועה במערכת הבחירות ובקלפיות. הוראות לחברי
ועדות קלפי.
כולל חומר הסברה באידיש, ערבית, פרסית, רוסית, פולנית, צרפתית
וספרדית.