תנועת החרות, הבחירות לכנסת הראשונה - חומר הסברה

22.08.1948 - 25.01.1949

סימול התיק : ה 1 - 14/ 1/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 1_14_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

חומר הסברה ותעמולה של תנועת החרות לקראת הבחירות לכנסת הראשונה.
מצע הבחירות של תנועת החרות. רשימת המועמדים של תנועת החרות
לאסיפה המכוננת. ביקורת על הממשלה הזמנית.
חוזרים בנושא עריכת מיפקד אוכלוסין, פעילות התעמולה וההסברה של
המרכז והסניפים לקראת הבחירות, פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת.
רשימות ותמונות מאה ועשרים צירי האספה המכוננת של מדינת ישראל.
כולל חומר הסברה יידיש , ערבית.