תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדות הבחירות המקומיות - התכתבות, רשימות, טיפול בערעורים (סדר אלפביתי, לפי סניפים, באותיות פ'-ת')

01.10.1985 - 28.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 48

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער