תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף קרית אתא, ערעורים

18.11.1985 - 23.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 35

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף קרית אתא.
כולל רשימות שמיות.