תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף קרית אונו, ערעורים

18.11.1985 - 07.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 34

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף קרית אונו.
כולל רשימה שמית.