תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף צפת, ערעורים

24.11.1985 - 10.01.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 33

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף צפת.
כולל רשימה שמית.