תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף ערד, ערעורים

17.11.1985 - 05.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף ערד.
כולל רשימה שמית ופנקס הבוחרים בערד.