תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף נתניה, ערעורים

06.11.1985 - 13.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 30

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף נתניה.
כולל רשימות שמיות.