תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף נס-ציונה, ערעורים

04.11.1985 - 02.01.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 28

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף נס ציונה.
כולל רשימות שמיות.