תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף נהריה, ערעורים

28.11.1985 - 30.01.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 27

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף נהריה.
כולל רשימות שמיות.