תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף יהוד, ערעורים

19.11.1985 - 10.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף יהוד.
כולל רשימות חברי התנועה בסניף יהוד.