תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף יד אליהו, ערעורים

17.11.1985 - 09.01.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף יד אליהו.
כולל רשימות חברי התנועה בסניף יד אליהו.