תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף הרצליה, ערעורים

24.10.1985 - 16.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף הרצליה.
כולל רשימות חברים שאושרו ע"י ועדת הבחירות המקומית.