תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף הוד השרון, ערעורים

28.11.1985 - 20.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף הוד השרון.
כולל רשימת חברי התנועה בסניף הוד השרון.