תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף גדרה, ערעורים

20.11.1985 - 06.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף גדרה.