תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המקומית - סניף בת-ים

02.02.1986 - 02.12.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ופרוטוקולים לגבי ערעורים על הבחירות המקומיות בסניף.
כולל רשימת הבוחרים לועידת הבחירות לתנועת החרות.