תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף בת-ים, ערעורים

28.11.1985 - 28.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בבת-ים.
כולל רשימת חברי תנועת החרות בבת-ים.