תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אלחנן ויניצקי - התכתבות בענין ערעורים

01.12.1985 - 28.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות וטיפול בערעורי סניפים לגבי הבחירות המקומיות לקראת
הועידה.