תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף בית-דגן, ערעורים

12.11.1985 - 14.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בבית-דגן.
כולל רשימת חברי התנועה שנפלטו מרשימת בעלי זכות הבחירה
בבית-דגן.