תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף אשדוד, ערעורים

05.11.1985 - 11.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות באשדוד.
כולל רשימת חברי התנועה בסניף אשדוד.