תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף אילת, ערעורים

18.11.1985 - 30.01.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף אילת.
כולל רשימת חברי התנועה בסניף אילת.