תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - החלטות

03.06.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות הועדה לרווחה וחברה, ועדת החברות, החלטות בעניני ארגון,
הועדה לבריאות הציבור, הועדה לשלטון מקומי, ועדת ההסברה, הועדה
לשיכון ודיור, הועדה להתיישבות וחקלאות, הועדה לעניני כלכלה,
הועדה לעליה, קליטה והעם היהודי, ועדת העבודה, הועדה לקשרי חוץ,
ועדת ארגון וחוקה, ועדת החינוך, הועדה למדע וטכנולוגיה, ועדת
הכספים, הועדה לענינים מדיניים.
תקנות הבחירות לועידה הארצית ולרשויות הסניפים.