תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - ועדות הועידה

03.06.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

המלצות והצעות החלטה של הועדה המכינה בנושא העליה והקליטה,
הועדה לאכיפת חוק בעניני פנים, הועדה לבריאות הציבור, הועדה
המכינה בענינים מדיניים, הועדה לשלטון מקומי, הועדה המכינה
לעניני חינוך, הועדה לעניני בית"ר, הועדה לעניני עבודה, הועדה
לשיכון ודיור, הועדה למדע וטכנולוגיה, ועדת החברות, ועדת המשנה
לביקורת התנועה.
רשימת שמות חברות ועדת הנשים.