תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - ועדת הבחירות המרכזית

18.02.1979 - 29.05.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ועדת הבחירות המרכזית בנושא עריכת הבחירות לקראת הועידה
וטיפול בערעורים של סניפים וחברי התנועה.
הרכבי ועדות בחירות מקומיות.