תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - התכתבות, רשימות

01.04.1979 - 29.05.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות לגבי בחירת צירים לועידה.
רשימת צירים לועידה הארבע עשרה של תנועת החרות. רשימת סניפי
התנועה.
רשימות שמיות.