תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - ועדת המיגזר הערבי והדרוזי

08.04.1979 - 15.08.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

לקט מהמתרחש במגזר הערבי בישראל.
סיכום דיוניה של ועדת המגזר הערבי והדרוזי.