תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - הועדה המכינה בענינים מדיניים

03.06.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות החלטה והחלטות הועדה המכינה בענינים מדיניים.