תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - הועדה המכינה לעניני כספים

03.06.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

המלצות הועדה המכינה לעניני כספים.
רשימת שמות חברי הועדה הכלכלית.