תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - הועדה המכינה לעניני הסברה

25.03.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות הועדה המכינה לעניני הסברה.
הצעות שהוגשו לועדה המכינה להסברה.
רשימת שמות חברי הועדה.