תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - הועדה המכינה לעניני חוקה וממשל

29.05.1979 - 29.05.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דו"ח של הועדה המכינה לעניני חוקה. דו"ח הועדה לעניני חוקה
וממשל. הצעות לתיקון חוקת התנועה.