תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - פרוטוקולים, כרך א'

03.01.1977 - 04.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: מצב התנועה ועתידה. ביקורת על ממשלת רבין.
עניני כלכלה, רווחה וחינוך. שאלת הויתורים על שטחים למען שלום.
פעילות הסברה לקראת הבחירות לכנסת. ענינים מוניציפליים. בעיות
העליה והקליטה. הפעילות במגזר הערבי והדרוזי. עניני התיישבות.
עניני ארגון ובחירת מוסדות התנועה.
דיון כללי בנושאים פנימיים ועניני מדיניות.