תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - החלטות ועדות

28.11.1976 - 19.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות ועידת תנועת החרות השלוש עשרה בנושא התיישבות והתנחלות.
הצעת צעירי חרות ממרחב תל-אביב לועדת חוקה ושיפוט של התנועה.
החלטות הועדה לעניני חינוך ותרבות.
טיוטת החלטות בעניני מדיניות.