תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני התנחלות והתיישבות

28.11.1976 - 19.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות הועדה המכינה להתנחלות והתיישבות.
רשימת שמות חברי הועדה.