תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני עליה וקליטה

18.11.1976 - 05.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

המלצות הועדה המכינה לעניני עליה וקליטה.
רשימת שמות חברי הועדה.