תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני מדע וטכנולוגיה

02.12.1976 - 16.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות הועדה המכינה בעניני מדע וטכנולוגיה.
רשימת שמות חברי הועדה.