תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני ציונות ויהדות התפוצות

10.11.1976 - 28.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות הועדה המכינה בנושא הציונות ויהדות התפוצות.
החלטות הועדה בועידה הארצית השתים עשרה.
פרוטוקולים מישיבות הועדה.