תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני חוץ ובטחון

22.11.1976 - 30.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות הועדה המכינה לעניני חוץ ובטחון.
פרוטוקול מישיבת הועדה.
רשימת שמות חברי הועדה.