ספרית מכון ז'בוטינסקי: הצהרת מדיניות הבחירה של האוסף

סימול עבודת המחקר : כ8 - 181

שם המחבר: מזרחי אברהם
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

מילות מפתח