תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - חומר מודפס שחולק למשתתפים

12.01.1975 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 34

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים וכרוזים בענינים פנימיים שונים.
חוברת שיח צעירים לקראת הועידה הי"ב של תנועת החרות.
חוברת דעות צעירי חרות בירושלים לקראת הועידה הי"ב.
תקנות הבחירות לועידה הארצית ולרשויות הסניפים.
חוברת דף לחבר בהוצאת מחלקת ההסברה של התנועה.