תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - ועדת הבחירות המרכזית

07.10.1974 - 31.12.1974

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ועדת הבחירות המרכזית עם ועדת הבחירות המקומית ועם
הסניפים לגבי ארגון הבחירות לקראת הועידה וחלוקת מנדטים.
תקנות הבחירות לועידה הארצית.