תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני הסברה

01.12.1974 - 08.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעת החלטות לגבי פעילות ההסברה של תנועת החרות.
רשימת שמות חברי הועדה.