תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני עליה וקליטה

21.11.1974 - 13.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה המכינה לעניני עליה וקליטה.
הצעות לקליטה חברתית. שמות חברי ועדת עליה וקליטה.