תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני מישטר וחוקה

10.12.1974 - 13.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול מישיבת הועדה והמלצותיה. שמות חברי הועדה.