תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - קטעי עתונים

10.12.1972 - 19.01.1973

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

קטעי עתונים בנושא הסכסוכים בועידה והנסיון לפעול נגד מנחם בגין,
רשימות צירים. (כולל מאמר מאת מנחם בגין).
מאמר של אורי אבנרי המשווה את נסיון הדחת מנחם בגין ע"י תמיר-
שוסטק (בועידה הארצית השמינית) לזה של קרמרמן-וייצמן (בועידה
הארצית האחת עשרה).