תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - פרוטוקולים

20.12.1972 - 21.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על מדיניות החוץ והבטחון של הממשלה.
יציאת גח"ל מן הממשלה. דיון כללי בעניני מדיניות ובטחון.
הצעות החלטה של הועדה לעניני פנים והרשויות המקומיות, הועדה
לעניני הסברה, הועדה לחינוך, ועדת מדע וטכנולוגיה, הועדה לשרותים
ציבוריים וקליטה, הועדה לעניני חקלאות, הועדה לעניני עבודה
ואיגודים מקצועיים, הועדה לעניני חוץ ובטחון, הועדה לעניני משפט
וחוקת המדינה, הועדה לעניני ההסתדרות הציונית, העליה והקליטה
הרכבי בית הדין העליון והמרכז.
נאום מנחם בגין לגבי הסכסוך שנוצר בעקבות הנסיון להרכיב הנהלה
בין מנחם בגין ותומכיו לבין עזר וייצמן, יוסף קרמרמן וגאולה כהן.