תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - פרוטוקולים

17.12.1972 - 19.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 28

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת הויתור על שטחים תמורת שלום. בעיית הערבים.
העליה מברית המועצות וקליטתה. בעיות חברתיות-כלכליות.
יציאת גח"ל מהממשלה.
בחירת נשיאות וועדת מנדטים. עניני ארגון התנועה ופעילותה.
הרכבי הועדות. מימצאי ועדת הביקורת העליונה בעניני כספים וארגון.
הרצאות בנושא: החינוך בישראל. העליה מברית המועצות. המדע
והטכנולוגיה בישראל. עניני כלכלה. יחסי העבודה במדינה.
דיון כללי בעניני מדיניות ובטחון.